Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс”

Нээлттэй  Нийгэм Форумаас аймаг, нийслэл болон дүүргүүдийн төсвийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг төсвийн баримт бичиг ба үйл явцад тулгуурлан гурван удаа судалж үнэлгээ гаргасан тайланг үзнэ үү.

Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс судалгаа (2011, 2013, 2016) – Tusuvindex2011

Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс судалгаа (2011, 2013, 2016) – Tusuvindex2013

Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс судалгаа (2011, 2013, 2016) – Tusuvindex2016

 

 

Advertisements
 
%d bloggers like this: