Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Багануур

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Дүүргийн ИТХ-ын дарга:

2012-2016 онд Р.Өнөржаргал

2016 оноос С.Даваасүрэн

Дүүргийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2012-2015 онд М.Гончигжав

2015-2016 онд Б.Бямбадорж

2016 оноос Ц.Сандаг-Очир

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд Б.Батням

2016 оноос Н.Оюунцэцэг

Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга:

2012-2016 онд Ю.Цэвэгжав

2016 оноос О.Амартүвшин

Дотоод аудитын албаны дарга: 

2016 оноос


Багануур дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. 2016 оны судалгаанд нийслэл Улаанбаатар хотын дүүргүүдийг хамруулсан ба судалгааг иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт

(авбал зохих оноо – 100)

Үнэлгээ – 27,4 оноо (7-р байр).


Багануур дүүргийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Дүүргийн төсвийн мэдээлэл

Дүүргийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Дүүргийн шилэн данс

Дүүргийн ИТХ-ын шилэн данс

Дүүргийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Багануур дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Багануур дүүргийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

2017.12.20. Багануур дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ээлжит XI хуралдааны тэмдэглэл

 

id-…

Advertisements
 
%d bloggers like this: