Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хан-Уул

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (Карт)

Албан тушаалтнууд

Дүүргийн ИТХ-ын дарга: 

2012-2016 онд Д.Батбилэг

2016 оноос Б.Цэрэн

Дүүргийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2012-2016 онд Ж.Ганхуяг

2016 оноос Ж.Алдаржавхлан

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд М.Цогзолмаа

2016 оноос М.Цогзолмаа

Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга:

2016 оноос Т.Улсболд

Дотоод аудитын албаны дарга: 

2016 оноос О.Одгэрэл


Хан-Уул дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. 2016 оны судалгаанд нийслэл Улаанбаатар хотын дүүргүүдийг хамруулсан ба судалгааг иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт

(авбал зохих оноо – 100)

Үнэлгээ – 32,3 оноо (4-р байр).


Хан-Уул дүүргийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Дүүргийн төсвийн мэдээлэл

Дүүргийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Дүүргийн шилэн данс

Дүүргийн ИТХ-ын шилэн данс

Дүүргийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Хан-Уул дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


… дүүргийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-…

Advertisements
 
%d bloggers like this: