Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өмнөговь аймгийн 2015 оны төсвийн төсөл. 2014.12.03.

Posted by ИТХ on 2014/12/03

Image (01)

Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү. 

Image (02) Image (03) Image (04) Image (05) Image (06) Image (07) Image (08) Image (09) Image (10) Image (11)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: