Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өмнөговь. 2015 оны орон нутгийн төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол (Батлагдсан төсөв)

Posted by ИТХ on 2014/12/03

Umnugovi. 2015 tusuv (01)

Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү.

Umnugovi. 2015 tusuv (02)

Umnugovi. 2015 tusuv (03)

Umnugovi. 2015 tusuv (04)

Umnugovi. 2015 tusuv (05)

Umnugovi. 2015 tusuv (06)

Umnugovi. 2015 tusuv (07)

Umnugovi. 2015 tusuv (08)

Umnugovi. 2015 tusuv (09)

Umnugovi. 2015 tusuv (10)

Umnugovi. 2015 tusuv (11)

Umnugovi. 2015 tusuv (12)

Umnugovi. 2015 tusuv (13)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: