Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын тогтоол. 2015 оны төсвийн тодотгол. 2015.02.13.

Posted by ИТХ on 2015/02/13

Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_01 Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү.  Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_02 Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_03 Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_04 Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_05Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_07 Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_08 Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_09 Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_10 Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_11 Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_12 Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_13 Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_14 Өмнөговь. 2015 оны тодотгосон төсөв. 2015.02.13._Page_15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: