Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өмнөговь аймгийн төсвийн мэдээллийн маягтууд

Posted by ИТХ on 2016/09/04

- Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_01

Маягтын үргэлжлэлийг доор байгаа Continue reading → цэсийг дарж үзнэ үү. (Хэрвээ pdf хэлбэрээр бүтнээр татахыг хүсвэл энд дарж Save As хийж аваарай)

- Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_02 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_03 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_04 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_05 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_06 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_07 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_08 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_09 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_10 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_11 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_12 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_13 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_14 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_15 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_16 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_17 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_18 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_19 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_20 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_21 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_22 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_23 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_24 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_25 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_26 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_27 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_28 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_29 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_30 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_31 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_32 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_33 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_34 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_35 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_36 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_37 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_38 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_39 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_40 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_41 - Өмнөговь. ONTITBI_2016_Mayagtuud 0_Page_42

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: