Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Багануур дүүрэг’ Category

2017.12.20. Багануур дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ээлжит XI хуралдааны тэмдэглэл

Posted by ИТХ on 2018/03/19

Advertisements

Posted in Багануур дүүрэг | Leave a Comment »

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

Posted by budvaabyambaa on 2016/03/17

дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_04 дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_05

Posted in Багануур дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн ИТХ 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлав

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлав 1

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Багануур дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааг дүгнэв

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

Багануур Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, эд.зас.нийгмийн зорилт дүгнэх тухай 1

Posted in Багануур дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

Багануур дүүргийн 2015 оны төсвийн тодотгол 1

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Багануур дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт батлах тухай тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

Багануур эд.засаг нийгмийн 2016 оны зорилт 1

Read the rest of this entry »

Posted in Багануур дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний батлагдсан жагсаалт

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ээлжит XV хуралдааны 4 дүгээр тогтоолын хавсралт

БД-ийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт 1

БД-ийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт 2

Эх сурвалж: http://bnd.ub.gov.mn/?p=19874

Posted in Багануур дүүрэг | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний жагсаалтын төсөл

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

БД-ийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний жагсаалтын төсөл нь_Page_1

Эх сурвалж: Хуралдааны дараа ажлын албанаас “Ил тод байдал сан”-д өгсөн

Posted in Багануур дүүрэг | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2015 онд хийсэн ажлын тайлан, 2016 онд хийх ажлын төлөвлөгөө (илтгэл)

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

Багануур Засаг дарга илтгэл_Page_01

Үргэлжлэлийг энд дарж үзнэ үү.  Read the rest of this entry »

Posted in Багануур дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн ИТХ-ын XV хуралдаан болов (фото)

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

IMG_2234

Бусад фотог дороос үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Багануур дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

Багануур 2015 оны газар зох.байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол оруулах тогтоол 1 Багануур 2015 оны газар зох.байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол оруулах тогтоол 2

Posted in Багануур дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн 2016 оны төсөв

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

Багануур 2016 оны төсөв батлах тухай 1

Read the rest of this entry »

Posted in .НИЙСЛЭЛ ба түүний дүүргүүд, Багануур дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төсөл

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

Багануур 2015 оны төсөвт тодотгол хийх тогтоолын төсөл_Page_01

Үргэлжлэлийг дороос үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Багануур дүүрэг | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн ИТХ-ын ээлжит XV хуралдааны тэмдэглэл

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

Багануур дүүргийн ИТХ-ын ээлжит XV хуралдааны тэмдэглэл

2015.12.14

Хуралд ирвэл зохих 25 төлөөлөгчөөс ирсэн 23, өвчтэй 1 / Ё. Болормаа /  ирц 92%-тай бүрдсэн тул 10:20 цагт хуралдаан эхэллээ.

Хуралдааныг дүүргийн ИТХ-ын дарга Р.Өнөржаргал нээж, хэлэлцэх асуудлын дарааллыг танилцууллаа.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

  1. Багануур дүүргийн Засаг даргын 2012-2015 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, ЭЗНЗ-ийн 2015 оны хэрэгжилт
  2. 2016 оны ЭЗНЗ-ын төсөл
  3. 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
  4. 2015 оны төсвийн тодотгол
  5. Газар зохион байгуулалтанд нэмэлт өөрчлөлт хийх тухай
  6. 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

ИТХ-ын дарга Р.Өнөржаргал:  Хуралдааны хэлэлцэх асуудалтай холбоотой асуух зүйл байна уу?

Төлөөлөгч Ц.Сандаг-Очир: Захирагчийн ажлын албаны бүтэц зохион байгуулалт, чиг үүрэг тодорхойгүй байгаа. Энэ асуудлыг хэзээ, яаж шийдэх болсон бэ? БН дүүрэг байгуулагдсаны 35 жилийн ойг тэмдэглэхэд БААН, иргэдээс хандив тусламж авсан, зарцуулалтын тайланг сонсмоор байна.

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.
Read the rest of this entry »

Posted in Багануур дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/10

2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө (төсөл)_Page_1

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Багануур дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

2016 оны төсвийн төслийг өргөн барьсныг ил тод мэдээлжээ

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/09

Төсвийн төсөл өргөн барилаа тухай мэдээний зураг

Posted in Багануур дүүрэг | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн ИТХ-ын төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/01

Багануур дүүргийн ИТХ цахим сайтдаа (http://baganuur.ub.khural.mn/n/gc6on) байгууллагынхаа 2016 оны төсвийн төлөвлөгөө, 2017-2018 оны төсөөллийг дараах байдлаар ил тод байршуулжээ.

ИТХ 2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл 1

Үргэлжлэлийг дороос үзнэ үү.  Read the rest of this entry »

Posted in Багануур дүүрэг | Leave a Comment »

Багануур дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 69 дүгээр тогтоол (төсөв батлах төлөөлөгчдийн хурал зарлах тухай)

Posted by budvaabyambaa on 2015/11/30

Хурлын товыг http://baganuur.ub.khural.mn/n/jfnyn-д хуралдаан болохоос өмнө ил тод мэдээлсэн байв.

Багануур хуралдааны тов (1)

Үргэлжлэлийг дороос үзнэ үү.
Read the rest of this entry »

Posted in Багануур дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »