Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Баянгол дүүрэг’ Category

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

Posted by budvaabyambaa on 2016/03/17

дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_08 дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_09

Advertisements

Posted in Баянгол дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Баянгол дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт (ИТХ-ын тогтоол)

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/18

БГД-ийн Эд.Засаг нийгмийн 2016 оны зорилты батлах тухай (1)

Read the rest of this entry »

Posted in Баянгол дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Баянгол дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/18

2015.12.18 БГД-ийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө (1)

Read the rest of this entry »

Posted in Баянгол дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Баянгол дүүргийн 2016 оны төсөв

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/18

2015.12.18 БГД-ийн 2016 оны төсөв_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in .НИЙСЛЭЛ ба түүний дүүргүүд, Баянгол дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

Баянгол дүүргийн 2015 оны төсвийн тодотголыг батлав

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/16

2015.12.16 БГД-ийн 2015 оны төсвийн тодотгол батлагдсан нь_Page_01

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Баянгол дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

Баянгол дүүргийн 2015 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2014/12/18

БГД-ийн 2015 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Баянгол дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

Баянгол дүүргийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах ИТХ-ын тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2014/12/16

БГД-ийн 2014 орны төсвийн тодотгол-ИТХ-ын тогтоол_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Баянгол дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »