Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Чингэлтэй дүүрэг’ Category

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

Posted by budvaabyambaa on 2016/03/17

дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_14 дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_15 дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_16

Advertisements

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

2015.12.16. Дүүргийн газар зохион байгуулалтын 2015 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэж, 2016 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Posted by ИТХ on 2015/12/16

Чингэлтэй. Газар зохион байгуулалтын 2015 ба 2016 төлөвлөгөө (батлагдсан)_Page_01

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн 2016 оны төсөв батлах тухай

Posted by ИТХ on 2015/12/16

Чингэлтэй. 2016 оны төсөв (батлагдсан) +_Page_01

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

Read the rest of this entry »

Posted in .НИЙСЛЭЛ ба түүний дүүргүүд, Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны зорилтын хэрэгжилтийг дүгнэж, 2016 оны зорилт батлах тухай

Posted by ИТХ on 2015/12/16

Чингэлтэй. 2016 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилт (батлагдсан)_Page_01

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай

Posted by ИТХ on 2015/12/16

Чингэлтэй. 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай (батлагдсан) +_Page_01

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай

Posted by ИТХ on 2015/12/16

Чингэлтэй. 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл (батлагдсан) +

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 8-р хуралдааны тэмдэглэл

Posted by ИТХ on 2015/12/16

ЧД-т оруулах2015.12.16. Чингэлтэй. ИТХ (21)

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 8-р хуралдааны ирц

Posted by ИТХ on 2015/12/16

2015.12.16. Чингэлтэй. ИТХ-ын хуралдааны ирц

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ дахь Монгол Ардын Намын бүлгийн дүгнэлт

Posted by ИТХ on 2015/12/16

2015.12.16. Чингэлтэй МАН-ын бүлгийн дүгнэлт

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ дахь Ардчилсан Намын бүлгийн дүгнэлт

Posted by ИТХ on 2015/12/16

2015.12.16. Чингэлтэй ИТХ АН-ын бүлгийн дүгнэлт

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт (төсөл)

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/16

Image (1)

Үргэлжлэлийг дороос үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны зорилтын биелэлт (төсөл)

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/16

Image (1)

Үргэлжлэлийг дороос үзнэ үү.  Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/16

Image (1)

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.  Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн 2016 оны төсвийн төсөл

Posted by ИТХ on 2015/12/16

Чингэлтэй. 2016 оны төсвийн төсөл батлах тухай төсөл (1)

Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Leave a Comment »

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны зорилтын төсөл

Posted by ИТХ on 2015/12/16

Чингэлтэй. 2016 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилтын төсөл (1)

Үргэлжлэлийг энд дарж үзнэ үү

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай төсөл

Posted by ИТХ on 2015/12/16

Чингэлтэй. 2015 оны төсвийн өөрчлөлтийн төсөл (1)

Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн төсөл

Posted by ИТХ on 2015/12/16

Чингэлтэй. 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн төсөл (1)

Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 8-р хуралдаанаар асуудал хэлэлцүүлэх тухай

Posted by ИТХ on 2015/12/15

2015.12.15. Чингэлтэй ИТХ-аар хэлэлцэх асуудалд

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

2015.11.26. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын хороодыг хуралдуулах тухай

Posted by ИТХ on 2015/11/27

2015.11.26. Чингэлтэй ИТХ. Ажлын хороодын удирдамж_Page_1

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

2015.11.26. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 8-р хуралдааныг хуралдуулах тухай тогтоол

Posted by ИТХ on 2015/11/27

2015.11.26. ИТХ-ын хуралдааны тов

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн 2015 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

Posted by budvaabyambaa on 2015/05/04

ЧД-ийн 2015 оны ХАА-ны төлөвлөгөө_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 2015 оны төсөв батлах тухай хуралдааны тэмдэглэл

Posted by budvaabyambaa on 2015/04/23

ЧД-ийн 2015 оны төсөв батлах. ИТХ-ын тэмдэглэл 1 Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны төсвийн тодотгол (2)

Posted by budvaabyambaa on 2014/12/31

ЧД-ийн 2014 оны төсвийн тодотгол. ИТХ-ын тогтоол_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 2014 оны төсөвт тодотгол хийсэн хурлын тэмдэглэл

Posted by budvaabyambaa on 2014/12/31

ЧД-ийн төсвийн тодотгол_ИТХ-ын хуралдааны тэмдэглэл 1 Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны төсвийн тодотгол (1)

Posted by budvaabyambaa on 2014/12/15

ЧД-ийн 2014 оны төсвийн тодотгол эхнийх_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in Чингэлтэй дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »