Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Posts Tagged ‘Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр.’

Багануур дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааг дүгнэв

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/14

Багануур Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, эд.зас.нийгмийн зорилт дүгнэх тухай 1

Advertisements

Posted in Багануур дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны мөрийн хөтөлбөрийн биеэлэлт

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/09

2015.12.09 Багахангай. Засаг даргын 2013-2016 оны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт

Posted in Багахангай дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт (төсөл)

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/09

Image (1)

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.  Read the rest of this entry »

Posted in Багахангай дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »